mining engineer

kasybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tyrinėja technines kasybos problemas, pataria metalų arba nemetalų rūdos kasybos klausimais, prižiūri rūdynų žvalgybos darbus. Parengia, organizuoja ir prižiūri rūdos kasybos, pirminio jos apdorojimo ir skirstymo operacijas. Jis atlieka tyrimo darbus, skirtus naujiems rūdos kasybos metodams sukurti ir jau naudojamiems patobulinti, pataria savo darbdaviui, bendradarbiams arba klientams rūdos kasybos klausimais, prižiūri rūdynų aptikimo, atpažinimo ir įvertinimo darbus, atlieka geologines analizes ir topografinius tyrimus, kuriais siekiama nustatyti rūdynų vietą, matmenis, polinkį ir įvertinti rentabilios rūdos kasybos galimybes. Konsultuoja kitus specialistus, tokius kaip geologai, metalurgijos ir statybos inžinieriai, inžinieriai mechanikai ir pan. Nustato tinkamiausius kasybos būdus ir naudojamų mašinų ir įrenginių tipus. Sudaro požeminių galerijų ir šachtų vamzdžių ir antžeminių įrenginių įrengimo planus, prižiūri jų įgyvendinimą, rūdos kasyklų arba karjerų eksploatavimo darbus, rūdos atskyrimo, valymo, rūšiavimo, smulkinimo ir kitas operacijas. atitikmenys: angl. mine engineer; mining engineer pranc. ingénieur des mines, m; ingénieur minier, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • mining engineer — engineer who designs mines and plans digging in mines …   English contemporary dictionary

  • mining engineer — noun an engineer concerned with the construction and operation of mines • Hypernyms: ↑engineer, ↑applied scientist, ↑technologist * * * noun : an engineer whose training or occupation is in mining engineering …   Useful english dictionary

  • John Nixon (mining engineer) — John Nixon (May 10, 1815 June 3, 1899), English mining engineer and colliery proprietor, was born at Barlow, Durham, the son of a farmer.He was educated at the village school, and at an academy in Newcastle on Tyne, where he distinguished himself …   Wikipedia

  • petroleum mining engineer — naftos gavybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tiria ir pataria sprendžiant technines naftos gavybos problemas. Jis parengia, organizuoja ir prižiūri naftos gavybą, laikymą, pradinį apdorojimą ir… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • petroleum and natural gas mining engineer — naftos ir gamtinių dujų gavybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tiria ir pataria sprendžiant technines naftos ir gamtinių dujų gavybos problemas. Jis parengia, organizuoja ir prižiūri naftos ir gamtinių dujų …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • metal-mining engineer — metalų rūdos kasyklų inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tiria metalų rūdos kasyklų eksploatavimo problemas ir teikia savo patarimus joms išspręsti. Parengia, organizuoja ir prižiūri rūdos kasybos operacijas ir… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • Mining Eng. — Mining Engineer. * * * …   Universalium

  • Mining Eng. — Mining Engineer …   Useful english dictionary

  • mining — min‧ing [ˈmaɪnɪŋ] noun [uncountable] the action or industry of getting minerals out of the earth by digging: • a mining company ˌopencast ˈmining mining in which minerals, especially coal, is taken out of holes in the ground near the surface, not …   Financial and business terms

  • engineer - engine driver — ◊ engineer An engineer is a skilled person who uses scientific knowledge to design and construct machinery, electrical devices, or roads and bridges. ...a brilliant young mining engineer. He trained as an engineer and worked in industry and… …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.